Diagnoza Kształcenia Specjalnego w Kierunku Autyzmu i Zespołu Aspergera: Wyzwania, Nadzieje i Metody Diagnozy

W kontekście diagnozy autyzmu i zespołu Aspergera, istnieją różnorodne metody, które pomagają specjalistom w zrozumieniu potrzeb jednostek ze spektrum autyzmu oraz w ułatwieniu im skutecznego wsparcia. Warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych metod diagnozy, które są stosowane przez specjalistów w dziedzinie psychologii i medycyny:

 1. Obserwacja Zachowań:
  Specjaliści często przeprowadzają szczegółowe obserwacje zachowań dziecka lub osoby dorosłej, analizując ich reakcje społeczne, komunikacyjne i powtarzalne wzorce zachowań. Obserwacje te są istotne w procesie diagnostycznym, pozwalając na zidentyfikowanie charakterystycznych cech autyzmu lub zespołu Aspergera.
 2. Wywiad z Rodzicami i Opiekunami:
  Rozmowy z rodzicami, opiekunami lub nauczycielami są niezwykle istotne. Zbieranie informacji na temat rozwoju dziecka, jego umiejętności społecznych, językowych i emocjonalnych może dostarczyć cennych wskazówek dotyczących możliwych zaburzeń ze spektrum autyzmu.
 3. Skale Oceny i Testy:
  Istnieje wiele skal oceny i testów, które pomagają w diagnozie autyzmu i zespołu Aspergera. Przykłady to M-CHAT (Modified Checklist for Autism in Toddlers) czy ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule). Te narzędzia są zaprojektowane w celu oceny różnych obszarów funkcjonowania dziecka i pomagają w ustaleniu, czy występują cechy charakterystyczne dla autyzmu.
 4. Badania Genetyczne i Neurologiczne:
  Badania genetyczne oraz neurologiczne mogą być pomocne, zwłaszcza gdy istnieje podejrzenie, że autyzm lub zespół Aspergera mogą mieć podłoże genetyczne lub neurologiczne. Badania te mogą dostarczyć dodatkowych informacji na temat przyczyn zaburzeń i pomóc w dostosowaniu strategii terapeutycznych.
 5. Współpraca Interdyscyplinarna:
  Diagnoza autyzmu i zespołu Aspergera często wymaga współpracy różnych specjalistów, takich jak psycholodzy, psychiatrzy, pedagodzy specjalni, logopedzi oraz neurologopedzi. Wspólna praca tych ekspertów pozwala na kompleksową analizę przypadku i ustalenie najlepszych metod terapeutycznych.

Metody diagnozy autyzmu i zespołu Aspergera są zróżnicowane i wymagające, ale ich stosowanie jest kluczowe dla odpowiedniego zrozumienia potrzeb jednostek ze spektrum autyzmu. Dzięki odpowiedniej diagnozie oraz spersonalizowanemu wsparciu, osoby z autyzmem i zespołem Aspergera mają szansę na rozwój swoich umiejętności i pełne uczestnictwo w życiu społecznym, co stanowi fundament budowania bardziej inkluzywnego społeczeństwa.

Diagnoza i terapia w Centrum Rozwoju Dzieci Bardziej Kreatywne oraz 4 Mind Therapy

W placówce którą prowadzę na co dzień, diagnozę rozpoczynamy już od obserwacji dziecka w naszym żłobku. Gdy dziecko jest już po okresie adaptacji, a zaczyna wykazywać niepojące dla nas zachowania, za zgodą rodziców poddajemy je wnikliwej obserwacji. Opiekunki przeszkolone z M-CHAT (Modified Checklist for Autism in Toddlers, spisują swoje spostrzeżenia, następnie podczas superwizji  zespołu, dzielą się swoimi wątpliwościami. Kolejno dziecko obserwowane jest przez zespół naszych specjalistów ( psychologa, neurologopedy, pedagoga specjalnego, terapeutę SI). W naszym zespole pracuje  też diagnosta ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule), który przy obecności rodziców przeprowadza badanie. W przypadku potwierdzenia diagnozy przez specjalistę dziecko kierowane jest do psychiatry dziecięcego, gdzie lekarz ostatecznie ją potwierdza lub kieruje na dodatkowe badania ( np. genetyczne dziecka). Po otrzymaniu diagnozy dziecko już najczęściej czeka tylko na zebranie zespołu w specjalistycznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w celu otrzymania orzeczenia KS ( kształcenia specjalnego- od 2,7 roku życia) oraz WWR od pierwszych miesięcy życia.

Co daje dziecku orzeczenie?
Dziecko w ramach orzeczenia o kształceniu specjalnym otrzymuje szereg dodatkowych form wsparcia, niektóre z nich to:

 • Zajęcia z psychologiem, TUS- trening umiejętności społecznych
 • Zajęcia logopedyczne- neurologopedyczne
 • Zajęcia z terapeutą SI
 • Zajęcia z użyciem nowoczesnych form terapii:

  W naszej placówce są to między innymi:

 • EEG Biofeedback, RSA BFB, HEG BFB,
 • Terapia metodą Tomatisa,
 • Terapia Warnkego
 • Mikropolaryzacja mózgu TDCS
 • AVS Psio

Na część z tych form terapii wymagana jest kwalifikacja neurologa.

O skuteczności powyższych metod napiszę już w innym artykule.

Macierzyństwo a kariera zawodowa

Zadajesz sobie nieustannie pytanie, jak pogodzić bycie mamą z pracą zawodową? Dziś jest tak, że opiekujesz się małym człowiekiem i poświęcasz mu 100% czasu. Czujesz jednak, że chciałabyś wrócić do zawodu? Szukasz wsparcia, potwierdzenia, że nie zrobisz nic złego, wracając do pracy? Często w swojej pracy zawodowej spotykam się z opiniami kobiet, że nie da się pogodzić tych dwóch ról. Nie można być świetnym pracownikiem i idealnym rodzicem jednocześnie. Czy na pewno?

Scroll to top