HRV Biofeedback

HRV Biofeedback, czyli biofeedback rytmu serca dotyczy pracy ze wskaźnikiem tętna, który mierzy przepływ krwi w palcu za pośrednictwem podczerwieni. Następnie informacje przekazywane są do aplikacji, która pokazuje m.in. rytm naszego serca. Drugi czujnik przekazuje informacje na temat oddechu. Zapraszam do lektury tekstu o HRV Biofeedback, niezwykłej metodzie terapeutycznej.

Scroll to top