Terapia Warnkego

Metoda Warnkego stosowana jest przez terapeutów na całym świecie. Blisko 15% dzieci w wieku szkolnym ma trudności z uczeniem się, pisaniem oraz czytaniem. Jak wynika z najnowszych badań, coraz częściej problemy szkolne związane są z deficytem w zakresie percepcji oraz czynności ruchowych. Przeczytaj, na czym polega metoda Warnkego i dlaczego jest taka wyjątkowa.

Przyjrzyjmy się na początek sylwetce twórcy tej metody, Fredowi Warnke, niemieckiemu ekspertowi ds. komunikacji. Jego metoda została uznana za jedną z najnowocześniejszych metod leczenia dysleksji. Fred Warnke ponad 40 lat zajmował się problemami słyszenia. Jego działalność zawodowa obejmowała psychoakustykę i psycholingwistykę. Szczególną uwagę kierował na problemy dzieci, u których stwierdzono opóźnienia w zakresie opanowania języka mówionego i pisanego.
Fred Warnke udowodnił, że jedną z najważniejszych przyczyn trudności w rozwoju mowy oraz trudności w nauce czytania i pisania, są zaburzenia przetwarzania słuchowego. Uważał również, że umiejętności te można rozwijać, stosując odpowiedni trening.

Dla kogo przeznaczona jest Metoda Warnkego?

Metoda Warnkego przeznaczona jest do pracy z dziećmi od 5 roku życia lub osobami dorosłymi, u których występują trudności w zakresie prawidłowego czytania, pisania i mówienia. Terapią objęte są osoby przejawiające objawy Zaburzeń Centralnego Przetwarzania Słuchowego.

Metoda Warnkego skierowana jest do dzieci i dorosłych z:

 • trudnościami w nauce,
 • problemami w nauce czytania i pisania,
 • grupy ryzyka dysleksji rozwojowej,
 • zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD),
 • trudnościami w lateralizacji,
 • problemami logopedycznymi.

Metoda Warnkego jest skuteczna także w terapii osób jąkających się oraz chcących usprawnić:

 • umiejętność czytania i pisania,
 • funkcjonowanie móżgu po jego uszkodzeniu (np. po udarze)

U osób starszych metoda Warnkego wykorzystana jest w celu opóźnienia procesów demencyjnych i tych związanych z pogorszeniem słyszenia.

Diagnoza Metodą Warnkego

Diagnoza metodą Warnkego polecana jest dla osób, które:

 • mają trudności w różnicowaniu głosek o podobnym brzmieniu, różniących się np. jedną cechą dystynktywną,
 • wykazują zaburzenia analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów,
 • nie lubią czytać, a przy pierwszych próbach czytania przekręcają wyrazy, pomijają,
 • piszą niestarannie, popełniają błędy przy przepisywaniu, mylą litery, opuszczają, przestawiają,
 • wykazują trudności z utrzymaniem pisma w liniaturze zeszytu,
 • mają problemy z zapamiętywaniem.

Diagnostyka metodą Warnkego

Diagnoza jest prowadzona przy użyciu specjalistycznej aparatury testowo-pomiarowej oraz kilku narzędzi do diagnostyki przesiewowej.

W czasie diagnozy badane są:

 • próg kolejności wzrokowej,
 • próg kolejności słuchowej,
 • słyszenie kierunkowe,
 • różnicowanie tonów,
 • synchroniczne wystukiwanie rytmu,
 • czas reakcji z wyborem,
 • rozpoznawania wzorca częstotliwości.

Poza tym wykonuje się testy:

 • koordynacji oko-ręka,
 • czytania oraz krótkoterminowego zapamiętywania sylab,
 • selektywności percepcji,
 • spostrzegania dynamicznego,
 • współpracy obuocznej,
 • literowania wzrokowego.

Pełny trening opracowany przez Freda Warnkego obejmuje trzy obszary:

 1. Automatyzację przetwarzania spostrzeżeń w obszarze słuchu, wzroku i zdolności motorycznych,
 2. Automatyzację koordynacji półkul mózgowych.
 3. Rozwój i automatyzację „wzrokowego języka”

Skuteczność metody Warnkego

Skuteczność metody Warnkego została zweryfikowana na Uniwersytecie Medycznym w Hannoverze, a także przez zespół prof. Małgorzaty Lipowskiej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to top