WWR – Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Wczesne Wspomaganie Rozwoju to specjalistyczne zajęcia, które mają poprawić sprawność dzieci z różnymi deficytami. Z zajęć mogą skorzystać m.in. dzieci z zaburzeniami autystycznymi, niewidzące lub niesłyszące maluchy. Co to jest WWR, jakie wymagania trzeba spełnić i jakie korzyści przynosi ten program? Zapraszam do lektury artykułu.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju, w skrócie WWR, to specjalistyczne zajęcia, z których mogą skorzystać dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Zasady organizacji zajęć, a także kwalifikacji do nich i to, jak przebiegają, określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej. Zacznijmy od tego, które dzieci mogą skorzystać z programu wsparcia rozwoju.

Wczesnym wspomaganiem rozwoju mogą być objęte dzieci od urodzenia do momentu ukończenia przedszkola, u których stwierdzono niepełnosprawność.

Z programu Wczesnego Wspomagania Rozwoju może skorzystać każde dziecko, u którego stwierdzono jakąś niepełnosprawność, zaburzenie rozwoju. Najczęściej do programu kwalifikują się dzieci, u których stwierdzono: niedowidzenie, niedosłuch, zaburzenia koordynacji ruchowej, nieprawidłowości rozwoju ruchowego, zaburzenia ze spektrum autyzmu, ogólne spowolnienie rozwoju.

Jakie procedury trzeba spełnić, aby dziecko uczęszczało na zajęcia WWR?

Aby dziecko zostało objęte opieką w ramach WWR musi mieć opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaną przez zespół orzekający publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Jeśli rodzic zauważa coś niepokojącego w rozwoju swojego dziecka, powinien udać się do lekarza pierwszego kontaktu po poradę i skierowanie do odpowiedniego specjalisty. Wcześniactwo, wady wrodzone czy inne choroby i zaburzenia mogą wiązać się z poważnymi konsekwencjami w rozwoju i funkcjonowaniu i ograniczeniami w poznawaniu świata, rozumieniu i komunikowaniu się z otoczeniem.

Ze względu na dużą plastyczność układu nerwowego we wczesnym okresie rozwoju ważne, by korygować i kompensować zaburzone funkcje jak najwcześniej, najlepiej w ciągu 4 pierwszych lat życia. Większa jest wtedy możliwość zahamowania lub nawet zatrzymania rozwoju zaburzeń o postępującym przebiegu. Zapobiegnie to również powiększaniu się deficytów i nawarstwiania się kolejnych problemów rozwojowych.

Oczywiście prócz opinii, trzeba wypełnić stosowne dokumenty, do których dołączacie niezbędne materiały i opinie o stanie zdrowia dziecka. Jednym z najważniejszych dokumentów jest opinia lekarza specjalisty, np. neurologa, który stwierdzi zaburzenia rozwoju dziecka.

Jaki jest cel zajęć programu Wczesnego Wspomagania Rozwoju?

Główną zasadą wczesnego wspomagania rozwoju jest:

  • jak najwcześniej dokonać diagnozy zaburzeń i zaproponować działania wspomagające rozwój dziecka,
  • włączyć w proces rehabilitacji i rewalidacji rodziców i inne najbliższe dziecku osoby,
  • terapię realizować w naturalnych warunkach poprzez zabawę,
  • podchodzić indywidualnie do każdego dziecka i jego rodziny.

Kto prowadzi zajęcia w ramach WWR?

Zajęcia z WWR prowadzone są przez zespół specjalistów. W jego składzie znajdują się: psycholog, logopeda, pedagog, oligofrenopedagog, fizjoterapeuta i wielu innych specjalistów, w zależności od potrzeb dziecka uczestniczącego w programie.

Zespół ten po zapoznaniu się z opinią i przeprowadzeniu diagnozy funkcjonalnej zadecyduje, ile godzin pomocy miesięcznie (od 4 do 8) zostanie przyznanych Twojemu dziecku oraz jakie formy pomocy są Wam aktualnie najpotrzebniejsze.

WWR wspiera rodzinę

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dotyczy również Ciebie. Powinieneś brać czynny udział w tym procesie. Bardzo istotne są regularne spotkania i wymiana informacji i spostrzeżeń pomiędzy członkami zespołu i opiekunami dziecka. Masz prawo do konsultacji, warsztatów, pomocy psychologicznej, więc śmiało o nie proś. Możesz uczestniczyć w zajęciach. Gdy Twoje dziecko jest niepełnosprawne ruchowo fizjoterapeuta, z chęcią pokaże Ci, jak wspomagać rozwój dziecka i korygować nieprawidłowe wzorce ruchowe podczas codziennej pielęgnacji, jak kontynuować pracę w domu. Ważne jest jak podnosić, przewijać, kąpać dziecko. Możesz również poprosić o wizytę w domu. Specjalista poradzi jak urządzić pokój dziecka, sprawić by wnętrze domu sprzyjało, a nie zaburzało rozwój. Czasem wystarczy w łatwy sposób wyeliminować bodźce rozpraszające dziecko czy przeszkadzające mu, na które Ty nie zwracasz uwagi.

W zależności od możliwości psychofizycznych dziecka i zaleceń w opinii zajęcia mogą odbywać się indywidualnie bądź w grupach 2, 3-osobowych. W szczególnych przypadkach, zwłaszcza gdy dziecko nie osiągnęło jeszcze 3 lat, za zgodą dyrektora podmiotu, zajęcia mogą być prowadzone w domu dziecka.

Pamiętajcie, że zajęcia WWR są bezpłatne.

W Centrum Rozwoju Dzieci Bardziej Kreatywne w Katowicach mamy pełne zaplecze specjalistów i sal dydaktycznych przystosowanych do wsparcia dzieci w programie Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Wielu z Was pyta o to, dlatego postanowiłam stworzyć dla Was cykl artykułów, w których opowiem o kadrze specjalistów, którzy pomagają dzieciom zniwelować wszelkie dysfunkcje oraz o miejscach, gdzie te zajęcia się odbywają.

W kolejnych artykułach opowiem Wam o poszczególnych specjalizacjach, które są wsparciem dla dzieci uczestniczących w programie Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to top