Końcowa diagnoza gotowości szkolnej

Wiosna to w grupie starszaków czas, by wykonać końcową diagnozę gotowości szkolnej. Cóż to takiego? W poniższym tekście postaram się ten temat przybliżyć.

Diagnoza gotowości szkolnej to nie tylko papierek, który wręcza nauczyciel rodzicowi w niewiadomym celu. Nie piszę tego z przekąsem. Szczerze mówiąc, sama przeczytałam uważnie diagnozę mojego syna dopiero wczoraj, gdy znalazłam ją w stosie papierów do uporządkowania. Lata temu gdy ją dostałam do ręki, nie poświęciłam temu opisowi zbyt wiele czasu, a to przecież efekt ciężkiej pracy naszych dzieci, podsumowanie czterech lat spędzonych w przedszkolu.

Co składa się na gotowość szkolną?

Otóż nie tylko wiadomości i umiejętności potrzebne dla wkraczających w progi szkoły. Nie tylko znajomość literek i cyferek, albo czytanie i pisanie. Na naukę i szlifowanie tych umiejętności przyjdzie czas w szkole. W przedszkolu dzieci poznają świat liter i cyfr w zabawie, jak wiele innych ciekawych i rozwijających tematów z dziedzin otaczającego nas świata. Ważny jest też prawidłowy rozwój ruchowy, zarówno jeśli chodzi o ogólną sprawność, jak i motorykę małą, czyli krótko mówiąc, sprawność rączek.

Dobrze by dziecko w tym wieku miało już ukształtowaną lateralizację, czyli przewagę jednej strony ciała nad drugą i w czynnościach precyzyjnych posługiwało się prawą ręką, prawym okiem, prawą nogą, nasłuchiwało prawym uchem, bądź analogicznie, było całkowicie lewostronne. Prawidłowa lateralizacja powoduje, że dziecko po prostu sprawniej działa, nie ma problemu z koordynacją i nie myli kierunków. Wszystko mu przychodzi z łatwością.

Całokształt działań rozwojowych powoduje, że pod koniec okresu przedszkolnego przeciętne dziecko powinno być zdolne do kierowania swoją uwagą, planowania, rozumowania logicznego i matematycznego.

Z biegiem czasu u przedszkolaków wzrasta wrażliwość w zakresie słuchu muzycznego i fonematycznego. Dzięki dostrzeganiu różnic, pomiędzy często podobnymi dźwiękami, dzieci potrafią coraz sprawniej identyfikować i rozróżniać dźwięki mowy i słowa. Umiejętność ta stanowi podstawę do opanowania czytania i pisania.

Szkoła to okres dużych zmian

Szkoła to okres ogromnych zmian. W przedszkolu główną aktywnością była zabawa, teraz to będzie nauka. W szkole, zachowanie dziecka w większym stopniu sterowane będzie przez obowiązujące zasady, normy i obowiązki wynikające z nowej roli, jaką zaczyna pełnić dziecko. Rolę ucznia.

By odnaleźć się w nowej roli, równie ważne (jeśli nie ważniejsze) od literek i cyferek, są elementarne umiejętności życiowe i zaradność.

Podsumowując, na gotowość szkolną składają się: sfera intelektualna, wychowawcza, emocjonalna i społeczna. Dziecko, które jest gotowe pójść do szkoły, musi wykazywać chęć do podejmowania wysiłku intelektualnego do uczenia się. Musi rozumieć symbole, orientować się w świecie. By dobrze funkcjonowało w społeczności szkolne, musi posiadać poczucie obowiązku, czy umieć nawiązywać pozytywne relacje, zarówno z rówieśnikami jak i nauczycielami.

Niezwykle ważna jest sfera wolicjonalna! Składają się na nią: wytrwałość w pracy, celowe działania, podejmowanie inicjatywy, doprowadzanie do końca rozpoczętych zadań, cierpliwość.

Nie wiem kiedy dokładnie uda nam się podsumować osiągnięcia naszych sześciolatków. Jednak jestem o nich spokojna. Widząc, jak się rozwinęli przez te cztery lata przedszkola, jak się zmieniali z nieśmiałych, płaczliwych malców w mądre i wygadane dzieci, wiem, że sobie poradzą.

Trzymam za nich kciuki — Małgorzata Kalinowska-Sokół.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to top