Prawa kobiet w ciąży

kobieta w ciąży

Wraz z Nowym Rokiem rozpoczynamy nowy cykl tematyczny. Tym razem pisać będę o ciąży. Poprzedni cykl spotkał się z dużym zainteresowaniem, dlatego postanowiłam stworzyć ten, dotyczący najpiękniejszego okresu w życiu każdej kobiety.

Ciąża to bez wątpienia okres wyjątkowy. Zanim przejdę jednak do opowiadania o tych najważniejszych zmianach, jakie zachodzą każdego miesiąca, chcę Ci napisać o prawach, jakie masz, gdy spodziewasz się dziecka.

Na początek zajęłam się akurat takim poważnym tematem, ponieważ wiele kobiet w ciąży nie zna swoich praw i z nich nie korzysta. Przejdźmy więc do rzeczy, żeby nie przedłużać.

Kobieta w ciąży może korzystać z opieki zdrowotnej poza kolejnością

Przede wszystkim musisz wiedzieć, że kobieta w ciąży mimo braku ubezpieczenia może korzystać z opieki lekarskiej. Dotyczy to okresu ciąży, porodu i połogu. Jeśli tylko pokaże zaświadczenie od lekarza prowadzącego lub lekarza pierwszego kontaktu, że jest w ciąży nikt nie może odmówić jej wizyty.

Ponadto kobieta ciężarna korzysta z opieki lekarskiej poza kolejnością, to dotyczy również przeprowadzanych badań diagnostycznych.

Krótki czas oczekiwania na wizytę lekarską

Kobieta w ciąży, która otrzymała skierowanie do specjalisty od swojego lekarza prowadzącego, np. do kardiologa, endokrynologa, stomatologa ma prawo być przyjęta na wizytę w terminie do 7 dni.

Kobieta w ciąży ma prawo do wsparcia psychologicznego

Jeśli kobieta w ciąży ma bardzo obniżony nastrój, odczuwa lęki, smutek i zmęczenie ma prawo do wizyty w poradni zdrowia psychicznego najpóźniej do 7 dni od dnia zgłoszenia. W tym przypadku nie jest potrzebne skierowanie od lekarza prowadzącego.

Do pomocy psychologicznej kobieta ma również prawo w sytuacji, gdy urodziła dziecko o bardzo niskiej masie urodzeniowej (poniżej 1500 gramów), z wadą wrodzoną lub w przypadkach śmierci noworodka.

Nieodpłatne poradnictwo prawne i finansowe

Ustawa z 2016 roku zatytułowana „Za życiem” to możliwość skorzystania przez kobiety w ciąży z bezpłatnej pomocy prawnej po okazaniu zaświadczenia o ciąży. Pomoc ta przysługuje również wszystkim osobom posiadającym Kartę Dużej Rodziny.

Plan porodu jest jednym z praw każdej kobiety

Plan porodu to dokument, w którym kobieta w ciąży określa, czego oczekuje, na co się zgadza i jak wyobraża sobie poród, np. chce omówić metody uśmierzania bólu porodowego dostępne w danym szpitalu. Dokument ten powinien zostać opracowany przez ciężarną we współpracy z ginekologiem lub położną.

Kobieta w ciąży ma prawo do intymności

Prawo to daje kobiecie gwarancję, że podczas porodu na sali będzie znajdował się tylko niezbędny personel. Na obecność studentów kobieta musi wyrazić zgodę. Gwarantuje jej to art. 22 ust. 2 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Kobieta może wybrać, kto będzie prowadził jej ciążę

Od stycznia 2017 r. nie tylko ginekolog, ale także posiadająca odpowiednie kwalifikacje położna, mogą prowadzić ciążę, która przebiega prawidłowo. Położna omawia z ciężarną wyniki badań, może przygotować plan porodu i konsultować sprawy związane z rozwojem dziecka.

Kobieta w ciąży ma prawo do przerwy w pracy przy komputerze

Jeśli kobieta w ciąży pracuje w pozycji siedzącej przy monitorze, wówczas ma prawo do 10-minutowej przerwy w każdej godzinie pracy, natomiast całkowity czas pracy na dobę nie może przekroczyć 8 godzin.

Kobieta ma prawo do poradnictwa laktacyjnego

Kobieta w szpitalu, po porodzie, ma prawo do instruktażu dotyczącego prawidłowego przystawienia noworodka do piersi oraz poznania zasad prawidłowej laktacji.

Myślę, że wymieniłam Wam najważniejsze prawa, o których warto pamiętać, jeśli o czymś nie napisałam, to odsyłam do Karty Praw Kobiet w Ciąży.

Za tydzień rozpoczynamy cykl tekstów o rozwoju dziecka w każdym miesiącu trwania ciąży.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to top